Патент, Търговска марка

патент търговска марка

Патентът предоставя изключителни права на собственика. Патентът се използва главно за закрила на изобретението, принадлежащо на дадено физическо лице или фирма, от неправомерното му използване с цел облагодетелстване от трети лица, които са различни от собственика. Патентът се придобива след задълбочен анализ и изследвания от отговорните за това институции. В България това е Българското Патентно Ведомство. Патентът е форма на интелектуална собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент.

Всеки патент удостоверява:

Continue reading

Защо логото е толкова важно?

лого фирма

През избора на цвят, шрифт и форма, всеки един детайл при изграждането на лого е изключително важен. Поради тази причина създаването на лого изисква много креативност, защото логото казва много за Вашата фирма.  Изграждането му започва с проучване на конкурентите, познаване на философията на цветовете и формите. В други статии в блога ни можете да намерите повече информация за това.

В тази статия ще споделим с Вас няколко любопитни факта за логата на големите компании. Например логото на Twitter струва 15$, а това на Nike 30$. Докато едни от скъпите лога е новото лого на Pepsi Co – 1 000 000$ и това на BBC – 1 800 000$.

Рекордно скъпи лога:

Continue reading