Патент, Търговска марка

Патентът предоставя изключителни права на собственика. Патентът се  използва  главно за закрила на изобретението, принадлежащо на дадено физическо лице или фирма, от неправомерното му използване с цел  облагодетелстване от трети лица, които са различни от собственика. Патентът се  придобива се след  задълбочен анализ и изследвания от отговорните за това институции, в България това е Българското Патентно Ведомство. Патентът е форма на интелектуална собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент.

Всеки патент удостоверява:

 • наличието на патентоспособно изобретение,
 • приоритета
 • изобретателя и
 • изключителното право на притежателя на патента върху изобретението.

Изключителното право върху изобретението включва:

 • правото на използване на изобретението,
 • забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на патента и
 • правото на разпореждане с патента.

Търговската марка е символ, който се използва от физическо лице, бизнес-организация или друго юридическо лице с търговска цел. Търговската марка предоставя изключителни права на собственика. С търговска марка се закрилят търговските знаци собственост на физическите и юридически лица.

Този знак може да бъде име, дума, фраза, лого, символ, изображние или комбинация от тези елементи.

Търговската марка може да бъде обозначена със следните символи:

 • (за нерегистрирана търговска марка)
 • (за нерегистрирана търговска марка, свързана с услугите)
 • ® (за регистрирана търговска марка)

Търговската марка не се патентова, а се регистрира в отговорната институция, която издава свидетелство за регистрация на марка.

 

Advertisements

Защо логото е толкова важно ?

colored-pencils-168391_640

През избора на цвят, шрифт и форма, всеки един детайл при изграждането на лого е изключително важен. Поради тази причина създаването на лого изисква много креативност, защото логото казва много за Вашата фирма.  Изграждането му започва с проучване на конкурентите, познаваме на философията на цветовете и формите. В други статии в блога ни можете да намерите повече информация за това.

В тази статия ще споделим с Вас няколко любопитни факти за логата на големите компании. Например логото на Twitter струва 15$, а това на Nike 30$. Докато едни от скъпите лога е новото на Pepsi Co –1 000 000$ и това на BBC – 1 800 000$.

Рекордно скъпи лога:

 • ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) $15,000,000

 • ANZ-Bank-logoBP $211,000,000

 • BP2Symantec $1,280,000,000

 • Symantec-logoВ същото време има компании, които не плащат почти нищо за изграждане на лого. Една такава компания е Microsoft, която за редизайн на логото си през 2012 не плаща нищо , поради простата причина, че промяната на логото е извършена от екипа на Microsoft. Друга така компания е Google Beta, чието оригинално лого е създанено от основателя й Сергей Брин. По същия начин е създадено логото на Coca – Cola от нейния основател Франк Робинсън.

От написаното можем да заключим, че не е важно колко струва изработката на логото, за да бъде успешна Вашата фирма. Важното е идеята, която влагате в него, а и също посланието, което отправяте към потребителите да бъде запомнящо.