Някои предимства на изнесеното счетоводство

изнесено счетоводство предимства

Когато човек започва бизнес и иска да е на светло с дейността си, трябва да направи всичко възможно да има счетоводители, които да движат коректно и професионално финансово-счетоводните въпроси във фирмата му.

Пред всяка фирма стоят две опции за водене на счетоводството й: специален отдел, който да се занимава с декларации, осигуровки, данъци и други или наемане на фирма за изнесено счетоводство. Вторият вариант често е далеч по-удачен. Continue reading

Търговско представителство на чуждестранно лице

търговско представителство

Чуждестранно лице може да регистрира търговски представител в България, при условие, че има право да извършва търговска дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Търговското представителство на чуждестранната фирма не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност от свое име. Сделките, които се сключват с негово посредничество, са от името на чуждестранното дружество.

Търговското представителство подлежи на вписване в Регистър БУЛСТАТ и в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

  За регистрацията на търговското представителство са необходими:

Continue reading

Как да направите бизнеса си успешен?

успешен бизнес

10 ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС:

1. Цел

Вашият бизнес не е ориентиран към всичко, за да е полезен за всички хора. Вземете решение за Вашата ниша стеснете фокуса си и изберете целевата си група, към която е ориентирана Вашата дейност.

2. Бъдете различни

Ако Вашите конкуренти се стремят към еднакъв подход, Вие не го правете. Откроете Вашия бизнес от пренаселения пазар, където толкова много от рекламираните продукти изглеждат по същия начин, както и самите реклами. Бъдете иновативни, рискувайте и създайте нещо ново и оригинално, което не е правено до този момент.

Continue reading