Формуляр за регистрация на фирма

Задължителна информация

Фирма (наименование на дружеството) – Наименованието трябва да бъде уникално и да се различава от наименованията на вече регистрирани дружества. Изпратете ни 3 варианта на предпочитани от Вас наименования.

Първоначален капитал – Минималният капитал за регистрация на ЕООД/ООД е 2 лева.

За повече информация натиснете тук.