Кои са самоосигуряващи се лица?

Самоосигуряващи се лица са тези, които упражняват трудова дейност като:
– лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
– лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
– физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
– физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, но нерегистрирани като еднолични търговци;
– регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Continue reading

Някои предимства на изнесеното счетоводство

Когато човек започва бизнес и иска да е на светло с дейността си, трябва да направи всичко възможно да има счетоводители, които да движат коректно и професионално финансово-счетоводните въпроси във фирмата му.

Пред всяка фирма стоят две опции за водене на счетоводството й: специален отдел, който да се занимава с декларации, осигуровки, данъци и други или наемане на фирма за изнесено счетоводство. Вторият вариант често е далеч по-удачен.

Continue reading

Данъчното облагане чрез платформата на Амазон

Ще разгледаме особеностите на данъчното облагане при отчитане на предоставени услуги чрез платформа като Амазон съгласно ЗДДС. Да си представим, че имаме българска фирма, която оперира с онлайн търговия чрез платформа като Амазон и други подобни платформи за онлайн търговия.

Сега е модерно подобно сътрудничество да се случва чрез т. нар. „дропшипинг“ модел. Дропшипинг бизнеса е начин да се търгува със стоки, които не са закупени предварително от производителя. Дропшипинг търговецът рекламира продукта и когато той бъде продаден онлайн, търговецът го откупува от производителя и го изпраща за доставка към клиента.

Continue reading

Защо да изберете дропшипинг в АMAZON.COM?

Амазон е един от най-големите онлайн търговци в света. Фирмата на Джеф Безос оперира по цял свят и доставя най-вече електроника, но и книги и други стоки. Освен това сайтът Amazon.com e монополист в онлайн търговията в САЩ. Америка е най-големият и платежоспособен потребител в света на стоки и услуги и затова е толкова важно за търговците да продават на американския пазар. Amazon.com е най-посещаваният сайт в Америка с потенциал от 328 милиона души пазар.

Ако сте български производител, чрез Амазон имате възможност да разширите производството си, да достигнете до нови пазари и да продавате с доста по-голяма надценка.

Continue reading

Онлайн търговия в България

Наложеният платеж направи истинска революция в онлайн търговията в България. Клиентите могат да пазаруват, без да се притесняват, че някой може да открадне данните за дебитните и кредитните им карти.

Пазаруването онлайн е лесно, бързо и удобно. На един клик разстояние, можем да се сдобием с дрехи, аксесоари, техника, електроуреди.

Continue reading

OECD issues consultation documentation regarding the investment schemes involving misuse of residence for circumventing the Common Reporting Standard

A growing number of jurisdictions are offering Citizenship by investment (CBI) or Residence by investment (RBI) schemes allowing foreign citizens to obtain local citizenship or permanent or temporary residence rights in order to take advantage of the local flat fees or in exchange for local investments. These individuals may be interested in these opportunities for a number of legitimate reasons such as taking advantage of visa free travelling, increased mobility or better job or educational opportunities, or the choice of living in an economically stable country. But at the same time the information which is released on the market and obtained by the OECD CRS public disclosure facility stresses on the various RBI and CBI misuse schemes which are aimed at circumventing the requirements for reporting under the Common Reporting Standards (CRS).

Continue reading

OECD has released its latest developments regarding the BEPS implementation

OECD has announced further actions to be taken for efficient Base erosion and profit shifting (BEPS) implementation for the collaboration among the country members of the Organization and their jurisdictions of potential tax avoidance schemes which use the existing mismatches and gaps in the tax rules for shifting profits toward locations with lower or no taxes. The latest developments are targeted towards assuring certainty for both Multinational Corporations and tax administrations and require Country-by-Country (CBC) reporting.

The Inclusive Framework includes the newly approved updates to the results of the preferential regime reviews of the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) regarding BEPS Action 5.

Continue reading

Bulgarian temporary residence permit – Questions and Answers

What are the benefits of getting a Bulgarian temporary residence permit?

  • Foreigners will get a Bulgarian ID card allowing their stay in Bulgaria and multiple entries into the country.
  • Your Bulgarian ID card can be extended for up to 5 years and foreigners can later apply for permanent residence and full citizenship.
  • Access to a simpler visa process for Schengen Zone.
  • You can take your family to Bulgaria.

What duration of living does a temporary residence permit allow me in Bulgaria?

A Bulgarian temporary residence permit allows you to stay for either 6 or 12 months. You can renew yearly for up to 5 years.

When do I become qualified to apply for a Bulgarian permanent residence permit?

To be eligible for a permanent residence permit, a person should hold a valid Bulgarian temporary residence permit for a minimum of 5 years. Foreigners can get their temporary residence permit through the trade representative office in Bulgaria. The permit is issued for a duration of one year and can be renewed annually for up to five years.

Continue reading

MiFID License in Bulgaria

Bulgaria has proven to be the perfect jurisdiction for incorporating and running FX companies. This is due to its attractive tax regime, their EU Member Status, its implementation of Markets in Financial Instruments Directive (MiFid), and a strong regulatory regime.

According to the Bulgarian legislation, only licensed and registered investment intermediaries can provide FX trading/investing services. This requires direct approval of the Financial Security Commission (FSC) in accordance with Markets in Financial Instruments Act. A few of these requirements are minimal capital investment as well as personal and professional guidelines in regards to the firm’s director.

Every FX brokerage firm licensed by the FSC falls under MiFID, the regulatory organizations for investment services across the 30 European Economic Area member-countries. As such, the ensuing license is valid across the EU, and allows FX brokerage firms to offer investment services, establish representative offices, and create fully-operational branches in any desired location within the European Union.

Continue reading