Как да направим бизнеса си успешен?

10 златни правила за успешен бизнес

chess-316657_6401. Цел

Вашия бизнес не е ориентиран към всичко, за да е полезен за всички хора. Вземете решение за вашата ниша стеснете фокуса си и изберете целевата си група, към която е ориентирана Вашата дейност.

2. Бъдете Различни
     Ако вашите конкуренти го правят, не го правете. Откроете Вашия бизнес от пренаселения пазар, където толкова много от рекламираните продукти изглеждат по същия начин, както и самите реклами. Бъдете иновативни, рискувайте и създайте нещо ново и оригинално, което не е правено до този момент.

3. Изградате екип
  Изграждането на успешен екип стои в основата на създаването на успешен бизнес. Целта не е просто да се наемат хора, които да изпълняват задълженията си, а да се сработят служителите, така че да се изгради успешен екип, който да работи за Вашия бизнес. 

4. Бъдете бързи
     Времето е най-ценната стока. Динамичността налага мигновени реакции, т.е. Вашия бизнес, Вашия екип и самите Вие трябва да реагирате бързо на променящите се обстоятелства, така че Вие и клиентите ви да сте доволни.

5. Кажете, Благодаря!
     Aма много го казвайте. Кажете на вашите клие
нти и служители, колко много ги оценявате. Още по-добре, направете го по старомодния начин: вземете писалка за хартия и ги напишете на бележка. Естествено, че изказването на благодарност и по други начини не е за отхвърляне. 🙂

6. Бъдете последователни
     Уверете се, че Вашият бизнес има последователен вид и усещане. Клиентът трябва да получи същото отношение от всички, в рамките на вашата организация. Винаги! 🙂

7. Усмихнете се
     Оставете причините поради, които хората купуват от Вас, като цена, качество на продукта или  гаранцията. Истината е, че те купуват от Вас, защото Ви харесват.

8. Фанатичен Оптимизъм
     Чашата трябва да е винаги наполовина пълна. С положително
отношение и оптимизъм винаги ще спечелите в края на работния ден и ще заразите всички около Вас, включително и клиентите.

9. Продавайте нежно
     Никога не е трудно да се продава. Решете проблемите на клиента. Удовлетворете го. Правете това, което е наистина  е  най-доброто за вашия клиент.

10. Напуснете Вашата Комфортна зона
     Никога не приемайте идеята, че това е начина, по който винаги ще правите нещата. Никога не приемайте, че една нова идея или технология никога не биха могли да работят за Вас.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s