Ние от Global Consult Europe вярваме, че Вашето мнение е от значение. За тази цел ние създадохме блог, в който ще бъде споделяна ценна информация и ще бъдат обменяни мнения, както и предложения за различни типове статии, които искате да прочетете.

 

„Моето лично виждане е, че успешните компании в бъдеще ще са тези, които интегрират личностните ценности на служителите си в своите собствени бизнес ценности. Най-добрите хора искат да вършат работа, която допринася за обществото с компания, чийто ценности споделят, където техните действия имат значение и вижданията им са ценни.“

Jeroen van der Veer, Committee of Managing Directors (Shell)

„Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място.“

William Ford Jr., Chairman, Ford Motor Co

„Мнозина са останали с грешната представа, че една компания съществува само за да прави пари. Макар това да е важен резултат от съществуването й, трябва да погледнем по-навътре, за да намерим истинските причини за нейното съществуване. Тогава неминуемо ще стигнем до извода, че група хора се събират и основават някаква институция, която ще наречем компания, за да могат заедно да постигнат нещо, което не биха могли да постигнат по отделно. Така те дават своя принос към обществото – изтъркано изречение, но с фундаментално значение. „

Дейв Пакард, съосновател на Hewlett Packard Company през 1939 г.

 

Добре дошли!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s